Samenwerking

Wijk

Onze school is een onderdeel van de wijk Keent. De diversiteit van de samenleving is terug te vinden in onze wijk. Samenwerking biedt kansen om elkaar goed te leren kennen, ons samen te ontwikkelen, van elkaar te leren, elkaar te helpen. Dit helpt kinderen om hun plaatsje te vinden in de maatschappij. Met open handen benutten we de kansen tot samenwerking die de wijk ons biedt. Deze samenwerking heeft grote meerwaarde voor iedereen. We kunnen duidelijk spreken van een Win- Win situatie.  Hoe ziet die samenwerking eruit?  We zijn deelnemer aan het Groot Keent Overleg. Samen met veel instanties kijken we naar de activiteiten die in de wijk plaatsvinden. We doen mee aan activiteiten, helpen mee en organiseren activiteiten daar waar we de meerwaarde zien als het gaat om ontwikkeling van kinderen. Participanten in het Groot Keent Overleg zijn: De Wijkraad, Land van Horne, Met GGZ, Punt Welzijn, Wonen Limburg, SGL, Keent Onderneemt, Humankind, de gemeente, Buurtpreventie, Wijzorg, Weerter Minimagroep, Zuyderborgh, de Politie en Brede school Markeent. Samen worden zaken georganiseerd als het Oogstfeest, de Wijkwandeling, Kunstprojecten, Keenter kidsclub, St. Maartenviering, Kerstmarkt, Wijk pick-nick, Vrijdagochtendontbijt, Naschoolse Arrangementen, STAR-activiteiten, Dansen met kinderen en ouderen, Preuvenement, Straatspeeldag. De lijntjes zijn kort en we weten elkaar gemakkelijk te vinden. Zo zorgen we samen dat het bruist in Keent en het een mooie levendige wijk is.  

Kunst en Cultuur / Natuur / Techniek

Om ons lesprogramma gevarieerd vorm te geven werken we samen met diverse instanties.  Kunst en Cultuur  Kunst en cultuur neemt een belangrijke plaats in. We verbinden de vakken Kunst en Cultuur o.a. met onze methode Wereld Oriëntatie ( Blink ) maar ook met het vak Taal. Daarnaast speelt Kunst een belangrijke verbindende factor in de wijk. Ieder jaar is er een Kunstproject samen met diverse instanties in de wijk. We kennen de Kunstroute door de wijk, het project Weerter Miniformaatjes, het Wijkservies en in 2021 wordt het “bankjes project “uitgevoerd.  Het schoolse programma wordt geregeld verbonden met het Naschoolse Programma. Partners zijn o.a. het Rick , het Kunstcentrum Weert en kunstenaars uit de wijk. Diverse kunstactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het Woon- zorgcentrum Zuyderborgh.  Natuur   Natuurbeleving, zorg voor de natuur zijn vast onderdeel van het lesprogramma en van de Naschoolse Arrangementen. We werken intensief samen met het Natuur en Milieucentrum gedurende het hele jaar. In de Zomervakantie geven we samen de Groene Zomerschool vorm. Daarnaast werken we samen met vrijwilligers aan het Moestuinproject bij de Pius X hof waar kinderen wekelijks de moestuin bezoeken. Dit resulteert in september ieder jaar in een heerlijk Oogstfeest. Enkele wijkbewoners zorgen samen met leerlingen dat de omgeving schoon blijft door wekelijks te Ploggen. Zo werken we en genieten we amen van een schone Leefomgeving.   Techniek  Steeds meer speelt Techniek een belangrijk onderdeel in het schools en Naschools programma. We werken samen met het Spark Techlab in Weert. Zij verzorgen lessencycli op school. Bij de Naschoolse Arrangementen bezoeken we het SparkTechlab. Ook ouders leveren een bijdrage als het gaat om de integratie van het vak Techniek.