Informatie

Vakantierooster 2022-2023

                                                                                                                                     VAKANTIEROOSTER schooljaar 2022-2023   Vakanties 2022-2023 Herfstvakantie               van 22 oktober 2022      t/m       30 oktober 2022 Kerstvakantie                 van 24 december 2022 t/m       08 januari 2023 Voorjaarsvakantie         van 18 februari 2023      t/m       26 februari 2023 Meivakantie                    van 22 april 2023            t/m       07 mei 2023 Zomervakantie               van 15 juli 2023               t/m       27 augustus 2023 Studiedagen 2022-2023 26 september 2022     hele dag 24 november 2022      vanaf 12.00 uur 02 februari 2023          vanaf 12.00 uur 06 april 2023                 vanaf 12.00 uur 07 juni 2023                  hele dag Vrije dagen 2022-2023       06 december 2022         hele dag 10 april 2023                   hele dag 7 april 2023                     hele dag 18  mei 2023                   hele dag 19 mei 2023                    hele dag 29 mei 2023                    hele dag 14 juli 2023                      vanaf 12.00 uur

Nieuwe ouders

Aanmelding en opvang nieuwe leerlingen op school Wanneer u een schoolkeuze gaat maken voor uw kind(eren) zijn er een aantal mogelijkheden: opvragen van de schoolgids. het bekijken van onze website onze school opzoeken via www.scholenopdekaart.nl het bezoeken van onze school tijdens “School in bedrijf “. informeren bij ouders die al kinderen op Brede school Markeent hebben. een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding.   1. Kinderen die van een andere basisschool komen Wanneer kinderen van een andere basisschool komen, nemen wij, met toestemming van de ouders, contact op met de vorige school om de noodzakelijke informatie te verkrijgen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw kind op onze school goed wordt opgevangen. Er volgt een gesprek met ouders en de intern begeleider om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen, ook geven we een rondleiding door onze school.   2. Kinderen die 4 jaar worden Voor kinderen, die in de loop van een schooljaar 4 jaar worden en dan voor het eerst naar school gaan, wordt in maart een centrale aanmeldingsweek gehouden voor het gehele basisonderwijs in Weert. In die week kunt u uw kind op enkele aangegeven dagen, na schooltijd komen aanmelden. Ook gedurende het schooljaar kunt u altijd een afspraak maken om uw kind aan te melden. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Er volgt een gesprek met ouders en de intern begeleider om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen, ook geven we een rondleiding door onze school. Voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van de kleutergroep contact met u op. Ze maakt dan afspraken over een aantal dagdelen, waarop uw kind mag komen oefenen in de groep om te kunnen wennen en over het tijdstip, waarop uw kind voor het eerst naar school mag komen.   Regel is, dat geplaatste kleuters de school regelmatig bezoeken. Voor de jongste kleuters, voor wie dit in het begin wel eens wat teveel blijkt te zijn, kan, in overleg met de groepsleerkracht, een aangepaste regeling worden getroffen. Mocht u, als ouder, merken dat uw kind problemen of aanpassingsmoeilijkheden heeft op school, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Samen kunnen we dan een oplossing vinden. U heeft interesse in onze school. U wilt weten of onze school bij uw kind past. Om een nadere afspraak te maken verzoek ik u per mail onderstaande gegevens aan ons door te sturen, waarna wij vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Deze gegevens kunt u sturen aan f.koolen@eduquaat.nl (zorgcoördinator)    Gegevens: Achternaam ouders/verzorgers* Voorletter(s)* Naam kind* Geboortedatum* (Eventueel) huidige school Adresgegevens Postcode Straat Huisnummer Woonplaats Contactgegevens Telefoon thuis Telefoon mobiel Uw e-mailadres* * Verplichte velden