Kunst en Cultuur / Natuur / Techniek

Om ons lesprogramma gevarieerd vorm te geven werken we samen met diverse instanties. 

Kunst en Cultuur 
Kunst en cultuur neemt een belangrijke plaats in. We verbinden de vakken Kunst en Cultuur o.a. met onze methode Wereld Oriëntatie ( Blink ) maar ook met het vak Taal. Daarnaast speelt Kunst een belangrijke verbindende factor in de wijk. Ieder jaar is er een Kunstproject samen met diverse instanties in de wijk. We kennen de Kunstroute door de wijk, het project Weerter Miniformaatjes, het Wijkservies en in 2021 wordt het “bankjes project “uitgevoerd. 

Het schoolse programma wordt geregeld verbonden met het Naschoolse Programma. Partners zijn o.a. het Rick , het Kunstcentrum Weert en kunstenaars uit de wijk. Diverse kunstactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het Woon- zorgcentrum Zuyderborgh. 

Natuur  
Natuurbeleving, zorg voor de natuur zijn vast onderdeel van het lesprogramma en van de Naschoolse Arrangementen. We werken intensief samen met het Natuur en Milieucentrum gedurende het hele jaar. In de Zomervakantie geven we samen de Groene Zomerschool vorm.

Daarnaast werken we samen met vrijwilligers aan het Moestuinproject bij de Pius X hof waar kinderen wekelijks de moestuin bezoeken. Dit resulteert in september ieder jaar in een heerlijk Oogstfeest. Enkele wijkbewoners zorgen samen met leerlingen dat de omgeving schoon blijft door wekelijks te Ploggen. Zo werken we en genieten we amen van een schone Leefomgeving.  

Techniek 
Steeds meer speelt Techniek een belangrijk onderdeel in het schools en Naschools programma. We werken samen met het Spark Techlab in Weert. Zij verzorgen lessencycli op school. Bij de Naschoolse Arrangementen bezoeken we het SparkTechlab. Ook ouders leveren een bijdrage als het gaat om de integratie van het vak Techniek.