Humankind

Humankind is de Kinderopvangorganisatie die voor- en naschoolse opvang biedt. De organisatie zit in hetzelfde gebouw als Brede school Markeent. Ze zijn een eigenstandige organisatie waar wij intensief mee samenwerken.

Waar blijkt dit uit: 
We dragen samen zorg voor Naschoolse Arrangementen voor alle kinderen van onze school. Ieder kind kan meedoen. Er is geen onderscheid tussen BSO kinderen en schoolkinderen. We doen samen mee aan diverse activiteiten in de wijk. We organiseren samen activiteiten onder schooltijd en na schooltijd. 

We geven samen VVE thuis vorm en de samen Leerklas waar ouders en kinderen samen leren onder begeleiding van een Pedagogisch Medewerker, een leerkracht en Punt Welzijn. Er is een warme overdracht van kinderen. Peuters maken kennis met school, ook tijdens hun peuteropvang tijd. Leerkrachten en Pedagogisch medewerkers werken samen in werkgroepen. Er is een management team voor Brede School Markeent bestaande uit 2 mensen van Humankind en 2 mensen van school. Er is een gezamenlijk Zorgteam als het gaat om kinderen/ ouders met speciale ontwikkelvragen. Tijdens de gezamenlijke jaarvergadering zetten we de Markeent lijnen uit. Onze pedagogische visie is op elkaar afgestemd. We organiseren samen Ouderbijeenkomsten.  

www.humankind.nl