SportSporten en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en ontspanning. Bewegen en sporten zorgt voor de ontwikkeling van het brein en activeert het brein. Dit zorgt voor betere leerresultaten bij kinderen.

De sportlessen op school worden gegeven door twee combinatiefunctionarissen. Zij zorgen tevens voor Sportactiviteiten tussen de middag en de Naschoolse Sportarrangementen. Daarnaast leggen zij verbindingen met sportverenigingen, zodat kinderen door het jaar heen Sportclinics kunnen volgen tijdens schooltijd en na schooltijd. 

Verder zijn er door het jaar heen Sportactiviteiten in de wijk.
Denk hierbij aan de STARdag, voetbaltoernooien, de Wandel 5-daagse en de Straatspeeldag.