Uitdagen op niveau

Levelwerk


Wij willen graag kinderen op alle niveaus goed kunnen bedienen. Met ons aanbod Levelwerk worden kinderen die verdieping nodig hebben extra uitgedaagd. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten aan op het gebied van taal/lezen en rekenen en de mogelijkheid om met zelfgekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is zowel aan te sluiten bij de motivatie van het kind als het oefenen van executieve functies en metacognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.
 
Vaak zijn kinderen die snel en gemakkelijk door de lesstof in de klas heen gaan niet gewend om tegen zaken aan te lopen die zij nog niet begrijpen en die meer tijd nodig hebben. Met Levelwerk leren zij door te zetten wanneer iets niet meteen lukt en hun aandacht beter vast te houden bij opdrachten die meer tijd en inzet van hen vragen. 
 
De verwerking van Levelwerkopdrachten vinden zelfstandig in de eigen klas plaats, naast de reguliere lesstof. Een keer per week worden de kinderen uit de klas gehaald om extra gecoacht en begeleid te worden.