Sociaal emotioneel

Extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling


In de basisgroep wordt er vanuit 'Grip op de groep' gewerkt aan groepsvorming, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.
Het welbevinden van kinderen op school staat voorop. School is een veilige plek waarin elk kind tot ontwikkeling kan komen. 
Wanneer de ontwikkeling van het kind extra ondersteuning nodig heeft op dit gebied, wordt er voor het individuele kind, een subgroep of de volledige groep dit inschools arrangement aangeboden:

Grond
Bij Grond gaat het vooral om ervaren, door in groepjes te werken, activiteiten te doen, te knutselen, zaaien of koken worden de kinderen zich bewust van de verschillende talenten die ze hebben. Tijdens het bezig zijn wordt er gereflecteerd en gestuurd in gedrag en bewustwording. Dit van zowel positief als negatief gedrag. Al met al een verrijkende en verruimende leerervaring.

Rots en Water
Op onze school werken diverse leerkrachten die geschoold zijn in het Rots & Water principe. In de onderbouw wordt dit structureel ingezet door een bevoegde leerkracht. Zij geeft lessen en de leerkracht doet actief mee, zodat het principe door de eigen leerkracht doorgezet kan worden gedurende de rest van de week.
Bij de groepen 4 t/m 8 bekijken de leerkrachten in overleg met de intern begeleiders waar inzet van Rots en Water wenselijk is. Ook hier worden dan lessen vormgegeven door bevoegde leerkrachten, doet de eigen leerkracht mee en zet dit door in de groep.

Kindercoach
Een dagdeel per week is er een kindercoach op school aanwezig.
Wanneer een kind 'problemen' ervaart die invloed hebben op het leren op school, wordt de hulp van een kindercoach ingroepen. Dit kunnen problemen zijn vanuit de thuissituatie of omgeving van het kind (scheiding, overleiden, o.i.d.).
Het kan ook zijn dat een kind een laag zelfbeeld heeft of het lastig vindt om met sociale interacties om te gaan. Wellicht is het ingewikkeld om de emoties onder controle te houden en wordt boosheid of angst op een niet-helpende manier geuit. Dit kan allemaal gevolgen hebben voor het leren op school. De kindercoach ondersteunt het kind hierin.

Paardencoaching
Het werken met paarden zorgt voor snelle inzichten. Vaak zijn er echter trauma's die er toch voor zorgen dat je steeds hetzelfde gedrag toepast. Daarom zetten we ook traumatherapie met de hulp van paarden in, zodat een kind minder last heeft in het heden van wat er vroeger gebeurd is. Hiervoor werken we samen met Katja Leurs van Clever Company.