Gedrag

Syntheseklas


In de syntheseklas krijgen een aantal leerlingen van de basisschool extra aandacht en begeleiding bij de uitdagingen die ze ondervinden in hun gedrag. Het gaat om leerlingen waarvan leerkrachten en ontwikkelondersteuners denken dat zij de zorg die op dit moment nodig is, onvoldoende kunnen bieden als de kinderen in kwestie constant in een grote groep zijn.
Doordat de leerkrachten in de syntheseklas een periode heel gericht extra aandacht en begeleiding geven die aansluit bij de onderwijs-en ondersteuningsbehoeften, kan een eventuele overstap naar het speciaal onderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) wellicht worden voorkomen.
De leerkrachten coachen ook de leerkrachten van de leerlingen, zodat die hun aanpak zo nodig passender kunnen maken.
 
We bieden een vertrouwde omgeving in de syntheseklas. Kinderen komen 1 voor 1 of in kleine groepjes binnen en hebben hun eigen werkprogramma. Ook is er ruimte voor gesprekken, bijvoorbeeld als er in de pauze op het schoolplein iets is gebeurd dat verwerking behoeft in een rustige setting. We werken vooral aan persoonlijke leerdoelen en samenwerkingsdoelen.
 
’s Middags is er structureel tijd om in de reguliere groepen te observeren. Dingen die daar opvallen, kunnen zij direct oppakken in de syntheseklas. Ook gebruiken de leerkrachten de middag om individuele gesprekken te voeren met leerlingen. Voor leerlingen is de syntheseklas ’s middags ook een vaste time-outplek, als zij het in hun eigen groep even moeilijk hebben.