Stichting Eduquaat

MEER OVER STICHTING EDUQUAAT

Stichting Eduquaat is ontstaan uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (SKOWZ) en de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert (BOBW). Overwegingen die tot de fusie geleid hebben, zijn te vinden in de begrippen Educatie, Aduquaat en Quality. Samen vormen deze begrippen de naam Eduquaat.
De besturen, scholen zochten naar een duurzame manier om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, samen met hun partners. Door de fusie is er een gezonde en goede basis ontstaan om voor de toekomst dat te bieden wat kinderen en ouders nodig hebben.
Maar ook voor onze medewerkers zijn wij een werkgever waar je terecht kunt met je ambities. Onze medewerkers maken dagdagelijks het verschil!
We zijn een Stichting die met een openvisier en daadkracht naar de toekomst kijkt. Stichting Eduquaat is op 26 juli 2010 door notaris Mariëlle Gigase vastgelegd in een notariële akte.
Bij de stichting zijn nu zeven scholen aangesloten. De scholen zijn gevestigd in Weert, Altweerterheide en Stramproy.

Brede school Markeent
Basisschool St. Jozef
Brede school Moesel
OBS de Graswinkel 
OBS de Duizendpoot
OBS de Uitkijktoren
OBS Molenakker (twee locaties)

Voorafgaand aan de fusie is een intensief traject voorafgegaan waar een ambitieus meerjaren beleidsplan/ Koersplan  is neergelegd met daarin vastgelegd een heldere missie en visie. 
Meer informatie over onze stichting en over het koersplan kunnen jullie vinden op www.eduquaat.nl.