Missie

​Onze Missie


Onze visie

Door samen te spelen en te leren, in een rijke, uitdagende en betekenisvolle omgeving (in en rondom school) vergrote we de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen. De kinderen leren op een creatieve, speelse en ontdekkende manier waarin alle kinderen de kans krijgen om zich te ontplooiien.
We volgen de ontwikkeling van het totale kind: sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch. Zodat ze als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren. We zien de kinderen, erkennen hun kwaliteiten en betrekken hen steeds meer bij hun eigen leerproces. Op deze manier worden de kinderen meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkelen ze autonomie.
We observeren en reflecteren en sluiten daardoor aan bij de behoeften van de kinderen. We maken kinderen bewust van waarden en normen en leren hen hiernaar te handelen. 
Door samenwerking met kinderen, ouders en de wijk bieden wij een basis waarin kinderen rust, veilgheid en vertrouwen vinden in elkaar en in zichzelf. We werken vanuit een positieve grondhouding waarbij kinderen centraal staan. 

 

Missie van Stichting Eduquaat

Samen werken aan een krachtige onderwijsorganisatie met en voor alle partners.
Dat is wat wij doen!

Schoolthema schooljaar 2023-2024:
Fris en fruitig het schooljaar door!