Brede School Markeent

De Brede School Markeent

In oktober 2010 is er na lang voorbereiden een start gemaakt met de bouw van onze nieuwe school. Er is gekozen voor de naam Markeent als verzamelnaam voor alle gebruikers van deze Brede School. Het Dal is één van de gebruikers. Markeent staat voor een Markant stukje Keent. Een belangrijke plaats in de wijk, een markeerpunt. In februari 2012 zijn we verhuisd van Het Dal naar Markeent.
Het woord Samen staat centraal.  Samen met ouders. Samen met kinderen. Samen met Humankind. Samen met Wonen Limburg. Samen met instellingen voor Sport, kunst en cultuur. Samen met verenigingen uit de wijk. Samen met de wijkraad. Door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten kunnen we de ontwikkeling van het kind het beste stimuleren..het goede doen voor het kind, staat centraal. Door de loop der jaren is er een mooi netwerk ontstaan waardoor we kinderen zo veel mogelijk kunnen bieden wat ze nodig hebben. Vele Arrangementen naast de basisgroep worden aangeboden tijdens schooltijd en na schooltijd.  Arrangeren en Leren is hierbij het motto. Dit  is gevisualiseerd in onze Onderwijs diamant , te vinden onder het kopje Onderwijs op deze website.
 
Onze school heeft:
 • 14 klaslokalen
 • Kinderopvang met een baby en een peutergroep
 • Een peuterspeelzaal
 • buitenschoolse opvang
 • Welzijnsruimte
 • Een gymzaal
 • Een kinderkookcafé waarvan BSO en School samen gebruik van maken.
 • Een atelier waarvan BSO en School samen gebruik van maken.
 • Een speelzaal waar BSO en School samen gebruik van maken
 • Computerruimtes waar BSO en School samen gebruik van maken
 • Diverse spreekruimtes/ werkruimtes voor personeel
 • Diverse ruimtes waar met kleine groepjes kinderen kan worden gewerkt
 • Een teamkamer voor alle partners in de school met dakterras
 • Speelplaats voor onder- en bovenbouw
 • Een multifunctionele hal, te gebruiken voor voorstellingen en verwerkingsruimte voor kinderen.
 • Een werkruimte voor de logopediste die een aantal uren per week in onze school logopediebegeleiding geeft.
 • Een werkruimte voor Fysiotherapeute en Ergotherapeute.


 
Routebeschrijving : 
Door op onderstaande link te klikken komt u rechtstreeks in Google maps

Google maps