Ouders als partners

De gouden driehoek 


Ouders worden gezien als partners. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. We hebben elkaar daarin nodig voor een zo goed mogelijk resultaat. Daarom is een open communicatie belangrijk, moet de school een uitnodigende rol spelen naar ouders en laagdrempelig zijn. Ouders, leerkrachten en kinderen nemen elkaar serieus en gaan respectvol met elkaar om.

School dient ouders goed te informeren en ouders dienen school goed te informeren over relevante zaken over en voor hun kind. 
De laagdrempeligheid van de school willen we bevorderen door elkaar te waarderen en ruimte te bieden voor elkaars talenten. Dit kan onder andere door praktische hulp te bieden bij binnen- en buitenschoolse activiteiten, door te helpen als overblijfouder, verkeersbrigadier, begeleiding van kinderen bij computerprogramma's of bij Naschoolse Arrangementen. Voor ouders bestaat ook de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over de organisatie van het onderwijs en de school. Dit kan binnen de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad en de ouderraad. 
 


We willen graag de reactie van de inspecteur n.a.v. het bezoek in april 2019 en de reactie n.a.v. de externe audit (mei 2019) in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie hieronder toevoegen: