Naschoolse Arrangementen

Elke schooldag bieden we naschoolse arrangementen aan.  

Inmiddels hebben we een grote groep aanbieders waardoor we een gevarieerd aanbod hebben voor elke leeftijdscategorie, in samenwerking met Punt Welzijn en kinderopvang Humankind.  

Het schooljaar wordt verdeeld in 5 blokken, waarin steeds nieuwe activiteiten aan bod komen. We zorgen voor diversiteit in aanbod door ze te verdelen op verschillende domeinen: sociaal-emotioneel, kunst&cultuur, beweging&gezondheid, cognitief.  

Er zijn allerlei sportactiviteiten, knutselactiviteiten, dansworkshops, musical-les kinderyoga, huiswerkbegeleiding en er is zelfs de mogelijkheid om een typediploma te halen voor groep 7-8.  

Vanwege een extra subsidie school en omgeving kunnen we vanaf januari 2024 deze activiteiten gratis aanbieden.  

De inschrijving gebeurt middels ouderportaal. De lijsten met deelnemers worden in de hal opgehangen. 


Voorbeeld : Brochure Blok 1