Naschoolse Arrangementen/ School en Omgeving

School en Omgeving
Stichting Eduquaat en Stichting Meerderweert nemen samen met de Gemeente Weert en Stichting Humankind (kinderopvang) deel aan de lokale coalitie Rijke Schooldag.


In onderstaande wijken worden activiteiten georganiseerd op reguliere schooldagen, buiten de reguliere onderwijstijd:
- Wijk Keent
- Wijk Moesel
- Wijk Centrum
- Wijk Groenewoud

Het doel van dit aanvullende aanbod is om kinderen in achterstand situaties in contact te brengen met sport, cultuur, etc. Zodat kinderen maatschappelijke verbindingen kunnen maken met disciplines in de wijk en ervaringen opdoen op het gebied van burgerschap. Dit door middel van uitbreiding van de onderwijstijd en het organiseren van arrangementen.

Dit bereiken we door leerlingen actief te werven en hen gericht te benaderen met zo weinig mogelijk drempels voor deelname op financieel gebied. Door de arrangementen dichtbij de school te organiseren realiseren we een hogere deelname.

In 2023 zijn de volgende aanvullende activiteiten aangeboden:

Spelen met paarden, spelen met taal, typeles, kinderyoga, sport na school, naar de boerderij, musical, bootcamp, taekwondo, schoolkoor, rots en water, bakactiviteiten, knutselactiviteiten, armbandjes maken (loom), Aboriginal Art, (voor)leesactiviteiten, georganiseerde buitenspelactiviteiten, handlettering (creatief schrijven), tekenlessen, (tiktok)dansen, mozaïek.

Binnen de coalitie verloopt de samenwerking goed. Regelmatige overleggen zorgen ervoor dat de betrokken partijen ideeën/ ervaringen uitwisselen en aanbieders gezamenlijk worden benaderd en ingezet. Hierdoor is het aanbod van grotere kwaliteit en worden kleine organisatorische knelpunten sneller opgelost.

Uitbreiding samenwerking vanaf 2024
We gaan de samenwerking aan met Punt Welzijn (welzijnsorganisatie) om de scholen te ondersteunen en te ontzorgen en zo een nog uitgebreider aanbod te creëren en nog meer kinderen te bereiken.


Voorbeeld : Brochure Blok 1