Onderwijsdiamant


BasisgroepWe hebben voor de metafoor van een diamant gekozen, omdat alle facetten van een diamant er samen aan bijdragen dat al onze kinderen kunnen schitteren. Het geeft mogelijkheid tot groei en ontwikkeling daar waar extra stimulans nodig is.

Om een goed beeld te schetsen van de praktijk op onze school is er voor het programma "Dit is Holland" een opname gemaakt. Hierin ziet u de diverse speerpunten van onze school in beeld gebracht 

https://vimeo.com/558571675     (klik op deze link)
 
Onze school werkt met basisgroepen.
In deze basisgroep zitten kinderen van dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar.
De basisgroep geeft een vertrouwde omgeving, steekt in op een veilige basis die nodig is om te ontwikkelen en te leren.
De basisgroep heeft meestal 2 leerkrachten die samen de verantwoordelijkheid voor de groep hebben. In de basisgroep wordt er gedifferentieerd gewerkt. Niet ieder kind is met dezelfde leerstofdoelen bezig op dezelfde manier. De kinderen koppelen hun doelen aan het RapportPortfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind zichtbaar op een breed vlak. 
Vanuit de ontwikkeling van het kind wordt bekeken of een leerling extra zorg nodig heeft op en bepaald gebied.
Deze extra zorg kan worden gegeven in de vorm van een arrangement. Vanuit de basisgroep neemt een leerling enkele keren per week deel aan een arrangement en gaat daarna weer terug naar de basisgroep. Het zijn dus een soort schakelmomenten.
We kennen schoolse arrangementen en naschoolse arrangementen. De schoolse arrangementen vinden plaats tijdens de reguliere schooltijden. De naschoolse arrangementen vinden plaats na school en zijn dus een uitbreiding van de ontwikkeltijd van leerlingen.